Ceník

Rezidentné parkovanie

Registrovaní rezidenti s trvalým pobytom môžu parkovať v rezidentskej zóne 24 hodín denne, v ktorom majú trvalý pobyt za podmienky, že v byte bývajú aspoň 2 dospelé osoby s trvalým pobytom, pričom majú nárok na 2 VPK bezplatne, za každú ďalšiu VPK sa platí:

- za tretie motorové vozidlo 200,- € ročne; PLU: 19
- za štvrté motorové vozidlo 300,- € ročne; 20
- za piate a každé ďalšie motorové vozidlo 750,- € ročne. 21

Registrovaný rezident s trvalým pobytom môže parkovať v rezidentskej zóne 24 hodín denne, v ktorom má trvalý pobyt za pomienky, že v byte býva len 1 dospelá osoba s trvalým pobytom, pričom má nárok len na 1 VPK bezplatne, za každú ďalšiu VPK sa platí:

- za druhé motorové vozidlo 200,- € ročne; 22
- za tretie motorové vozidlo 200,- € ročne; 23
- za štvrté motorové vozidlo 300,- € ročne; 24
- za piate a každé ďalšie motorové vozidlo 750,- € ročne. 25

Registrovaný rezident s prechodným alebo administratívnym pobytom môže parkovaťv rezidentskej zóne 24 hodín denne, v ktorom má prechodný alebo administratívny pobyt. Registrovaný rezident v jednom byte, v ktorom má registrovaný prechodný alebo administratívny pobyt, má nárok na 1 VPK bezplatne, za každú ďalšiu VPK sa platí:

- za druhé motorové vozidlo 250,- € ročne. 26
- za tretie motorové vozidlo 350,- ročne. 27
- za štvrté motorové vozidlo 550,- € ročne. 28
- za piate a každé ďalšie motorové vozidlo 750,- € ročne. 29